Temperatura, wilgotność powietrza i kilka zasad w transporcie leków

Transport leków przebiega na zupełnie innych zasadach niż transport innych towarów. Przede wszystkim powinien odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru. W przypadku konieczności przeładowania powinno się to odbyć z pomocą odpowiednich komór przeładunkowych, a leki muszą być przechowywane w odpowiednich, zamkniętych opakowaniach transportowych. Czas przechowywania leków w komorze może wynosić maksymalnie 36 godzin.

Temperatura, w której powinny być przewożone środki lecznicze zależy od specyfikacji danego leku. Najczęściej jest to temperatura pokojowa między 15 a 25°C. Zdarza się jednak, że temperatura musi wynosić między 8 a 15°C lub 2 a 8°C o czym oczywiści powinien poinformować producent lub nadawca. Należy pamiętać też o odpowiedniej wilgotności pomieszczenia. Najważniejsze jednak jest, aby przewoźnik zadbał o warunki przewożenia ze szczególną dokładnością a o ewentualnych nieprawidłowościach powinny informować rejestratory temperatury (więcej).

Lek musi być zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami oraz ewentualną kradzieżą i chroniony przed działaniem czynników zewnętrznych (np. temperatura, słońce). Produkt leczniczy musi być nie tylko odpowiednio zapakowany, ale też odpowiednio oznaczony by móc łatwo zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, rodzaj leków oraz warunki przewożenia towarów.

Na koniec ważne jest odpowiednie udokumentowanie, które wskaże, że transport przebiegł, jak należy. Dokumentacja ta zostaje sporządzona na podstawie danych zebranych przez rejestrator temperatury i aby były ważne konieczna jest kalibracja tego urządzenia.