Solomierz do pomiaru stężenia soli

solomierz

Solomierz lub miernik TDS jest urządzeniem służącym do pomiaru zasolenia, poziomu ph, przewodności i temperatury wody. Stosowanie tego typu urządzeń jest niezbędne do monitorowania jakości wody używanej w gospodarstwach domowych i przemyśle.

Nowoczesne urządzenia elektroniczne pozwalają szybko i skutecznie określić stężenie zanieczyszczeń w wodzie, które zmieniają jej zapach i smak. Pozwala to na zidentyfikowanie problemu, aby można było go wyeliminować.

Zakres stosowania solomierza

Solomierz ma szeroki zakres zastosowań. Urządzenia te mierzą zawartość soli i twardość w wodzie i innych roztworach. Dzięki zastosowaniu takiego urządzenia możliwa stała się produktywna diagnostyka pracy systemów uzdatniania wody i filtrów domowych. Urządzenie znajduje również zastosowanie do badania wody w basenach i akwariach, w przemyśle spożywczym, szklarniach, laboratoriach i placówkach medycznych.

Zasada działania solomierza

solomierz

Urządzenie analizuje zależność pomiędzy przewodnością roztworu a ilością związków, które rozpuściły się w wodzie. Tradycyjny solomierz składa się z dwóch głównych części: jedna odpowiada za pobieranie próbek wody, druga dostarcza zunifikowane wyniki pomiarów.

Najczęściej działanie takich urządzeń oparte jest na zasadzie pomiaru indukcyjnego, tzn. pobierana jest próbka wody, która porównywana jest z wartościami innych próbek o znanym już poziomie zasolenia.

Podobnie jak konduktometry, solomierze wyposażone są w kompensatory temperatury, które zapewniają dokładność pomiarów. Urządzenie takie umożliwia monitorowanie jakości wody bez naruszania jej struktury i właściwości.