Pomiar pH w trybie ciągłym

Procesy technologiczne prowadzone w przedsiębiorstwach produkcyjnych często wymagają stałego monitorowania warunków w jakich są przeprowadzane. Nie wystarczy bowiem naoczne spoglądanie przez personel w trakcie pracy. Część parametrów nie jest bowiem widoczna gołym, nawet fachowym, okiem. Do ich zaobserwowania niezbędne jest stosowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Elektroda prawdę Ci powie

Do tej grupy urządzeń z całą pewnością zalicza się elektroda pH. To skonstruowane przeszło sto lat temu urządzenie ma za zadanie monitorowanie wartości pH w cieczy, w której została umieszczona. W praktyce oznacza to, że przy jej użyciu można z powodzeniem badać kwasowość i zasadowość cieczy.

Określenie wartości parametrów tego typu ma bardzo istotne znaczenie przy wielu procesach technologicznych, które wymagają stosowania cieszy o określonej wartości pH. Stosowanie elektrod pH pozwala na ich bieżące monitorowanie, bez konieczności prowadzenie żmudnych i czasochłonnych badań laboratoryjnych, mających na celu określenie kwasowości i zasadowości cieczy.

Proste urządzenie o dużych możliwościach

Istotą elektrod pH jest ich praca na zasadzie porównawczej. Zasadniczo bowiem na kompletną elektrodę pH składają się dwie oddzielne – wzorcowa i pomiarowa. Ta pierwsza pokazuje jaka jest pożądana wartość pH. Ta druga z kolei mierzy bieżącą wartość tego parametru w danym momencie. Konstrukcja urządzenia przewiduje porównywanie obydwu wartości.

Jakakolwiek rozbieżność wartości zmierzonej od wartości wzorcowej jest od razu sygnalizowana przez urządzenie, co pozwala personelowi obsługującemu dany proces na szybką reakcję i doprowadzenie pH do pożądanej wartości.

Elektrody PH dostępne na DanLab.pl.