Kropla po kropli z użyciem kroplomierza

Odmierzanie kropel cieczy, jest często bardzo potrzebne, aby zrobić to dokładnie, należy użyć w tym celu odpowiedniego sprzętu. Taką możliwość daje kroplomierz.

Jest to nieodłączny element, występujący w różnego rodzaju laboratoriach analitycznych, gdzie wykonuje się analizy chemiczne. Czasem, aby wykonać daną reakcję charakterystyczną, wymagana jest jedna kropla odczynnika chemicznego. Tylko jedna, nie dwie, nie trzy, gdyż zbyt duża ich ilość, może dać już negatywny wynik testów. Odmierzanie kropel kroplomierzem, daje szansę na dokładność, która jest w tym przypadku niezbędna.

Praca z kroplomierzem jest bardzo prosta, tak samo, jak jego budowa (zobacz). Pozwala on dozować ciecz kroplami, które dozowane są z niego pojedynczo. Często kroplomierze dołączane są do niektórych leków aptecznych, które wymagają precyzyjnego dozowania kroplami, takich jak przykładowo krople nasercowe lub leki przeznaczone dla małych dzieci.

Kroplomierz zazwyczaj przyjmuje postać niewielkiej pipetki, zakończonej gumową główką. Wystarczy ścisnąć główkę, aby wypuścić z niej zalegające powietrze, a następnie zanurzyć pipetkę w cieczy, która będzie odmierzana. Poprzez zmniejszanie uścisku główki, pipetka napełnia się cieczą, aż do momentu, kiedy osiągnie wymaganą ilość, wtedy należy zaprzestać zmniejszania uścisku.

Jest to także bardzo ważny element wyposażenia szkolnych pracowni chemicznych, gdzie uczniowie uczą się wykonywać swoje pierwsze doświadczenia chemiczne. Bardzo proste urządzenie, uczące niezwykłej precyzji.