Konduktometr

Dokładny pomiar substancji przyczynia się do prawidłowego określenia jej właściwości fizycznych, które można odpowiednio sklasyfikować. Do tego rodzaju czynności służą specjalistyczne urządzenia pomiarowe, używane w laboratoriach, oraz wszędzie tam, gdzie taka konieczność zachodzi. Należą do nich między innymi:

  • alkoholomierze – określające zawartość alkoholu,
  • mętnościomierze – mierzące stopień zmętnienia substancji płynnej,
  • pehametry – ukazujące stopień pH roztworu,
  • areometry – mierzące gęstość cieczy,
  • konduktometry – służące do pomiaru przewodności oraz temperatury roztworu.

Czym jest konduktometr

Konduktometry (https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/mierniki-laboratoryjne/konduktometry/) to jedne z tych mierników, które używane są w konduktometrii, czyli elektroanalitycznej metodzie, opierającej się na pomiarach przewodności elektrolitów. Na podstawie uzyskanych wyników można określić wielkość stężenia badanego roztworu i przyrównać je do określonego wzorca.

Zastosowanie konduktometrów

Konduktometry najczęściej stosowane są w monitorowaniu jakości wody w: Tężniach, basenach publicznych i sanatoryjnych, strefie SPA, w akwenach z hodowlą ryb, akwariach, badaniach ekologicznych i geologicznych, przemyśle drukarskim i rolnictwie, a także w zajęciach praktycznych w szkołach.
Znajdują zastosowanie przy pomiarach:

  • wód gruntowych, chemicznych, głębinowych i powierzchniowych,
  • w laboratoriach chemicznych, spożywczych i farmaceutycznych,
  • w produkcji lakierów, farb, półprzewodników, detergentów oraz kosmetyków

i w wielu innych działach gospodarki.