Jakie procedury obowiązują w każdym laboratorium medycznym?

kolby miarowe

Zachowanie należytej ostrożności należy do obowiązków każdego laboranta medycznego. Jej brak miałby przykre konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale i dla laboratorium, w którym pracuje. Zarówno próbki, jak i pojemniki do ich przetrzymywania takie jak kolba miarowa (https://danlab.pl/nasze-produkty/szklo-laboratoryjne-i-drobny-asortyment-laboratoryjny/kolby/kolby-miarowe/) muszą być czyszczone w określony sposób.

Czego nie wolno robić z kolbą miarową?

Nie powinno się ją czyścić mydłem ani płynem do naczyń. Mogłyby one wejść w reakcję chemiczne z pobranymi próbkami, co przeinaczyłoby wyniki. Nie wolno jej również podrzucać ani nią zbytnio potrząsać, bo się rozpadnie. Trzeba również uważać przy podgrzewaniu kolby miarowej, bo gorąco osłabia jej strukturę.

Inne powszechne procedury laboratoryjne

Należy przechowywać wszystkie próbki w lodówce, gdyż światło słoneczne im szkodzi. Podczas badań laborant musi nosić rękawiczki i co jakiś czas myć ręce ciepłą wodą. Jest to konieczne, by bakterie, które są na jego rękach, nie dostały się do wnętrza pobranego materiału. Wszystkie próbki winne być opatrzone napisem czego dotyczą i do kogo należą. To zapobiega chaosowi organizacyjnemu i błędom w diagnozie.

Zła fama i liczne pomyłki zaszkodziły już niejednemu laboratorium. A zdrowych w rzeczywistości ludzi przyprawiły o palpitacje serca. W końcu usłyszeć, że jest się śmiertelnie chorym, to nic miłego. Taka diagnoza każdego zwaliłaby z nóg. Dlatego też przestrzeganie procedur medycznych- jest takie niezmiernie ważne.