Do czego służy aerometr

areometr

W pracach laboratoryjnych wykorzystuje się wiele różnych urządzeń, które mają ułatwiać ich wykonanie. Na uwadze warto mieć taki sprzęt, który będzie wykonywał realizację prac w takich miejscach przy jednoczesnym zadbaniu o ich należytą jakość i dokładność. Do takich urządzeń, które powszechnie się stosuje zaliczamy między innymi areometr. Do czego służy to urządzenia, czym się charakteryzuje. O tym warto krótko napisać i faktycznie zainteresować się tym urządzeniem.

Czym jest aerometr?

areometr

Aerometr to jeden z przyrządów laboratoryjnych, którego zadaniem jest mierzenie gęstości cieczy, w którym wykorzystuje się siły wyporu z jaką ciecz będzie działała na znajdujące się w niej przedmiot. Aerometr to urządzenie, które występuje w różnych formach. Prosty wariant to opcja, w której pusta szklana rurka wyposażona jest w miarkę a jej dolna część  jest wypełniana materiałem o dużej gęstości co sprawia, że niema problemu z utrzymaniem pozycji pionowej.

Jak dokonać pomiaru gęstości cieczy?

Dokonując pomiaru gęstości przy pomocy areometru powinno się do menzurki pomiarowe wlać badany płyn w ilości, która umożliwi dokonanie swobodnego zanurzenia. Wkładamy do cieczy aerometr i można na skali, która się w urządzeniu znajduje dokonać odczytania wyniku. W ten sposób będzie się można dowiedzieć jaką gęstość ma dana ciecz. Aerometry, które obecnie pojawiają się w sprzedaży to najczęściej urządzenia, która kalibrowane są na temperaturę 20 stopni Celsjusza, dlatego aby wynik był prawidłowy właśnie taką temperaturę powinna mieć badana ciecz.