Czym dokładnie są komory laminarne?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że komory laminarne są w najprostszym możliwym ujęciu urządzeniami stosowanymi w laboratoriach.

Do czego wykorzystywane są w laboratoriach komory laminarne?

Należy mieć świadomość, że omawiane urządzenia bardzo często są dodatkowo wyposażane w lampę ultrafioletową, którą trzeba uruchomić jeszcze przed rozpoczęciem pracy. W ten sposób możliwe będzie wyjałowienie przestrzeni roboczej znajdującej się w jej wnętrzu.

Godny uwagi jest fakt, że wspomniane wyjałowione powietrze będzie tworzyło specjalną barierę ochronną, która w ogromnym stopniu będzie utrudniała we wnikaniu do komory przetrwalnikom grzybów czy zarodnikom grzybów.

W ten prosty sposób możliwe będzie zachowanie praktycznie całkowicie jałowych warunków.

Komory laminarne

Co jeszcze warto wiedzieć o komorach laminarnych?

Należy zdawać sobie sprawę, że do niektórych urządzeń dodatkowo podłączany jest także palnik gazowy. Jego zadaniem jest wyżarzanie ez bakteriologicznych. Nie można jednak zapomnieć, że wykorzystanie wspomnianego palnika może doprowadzić do zaburzenia laminarnego ruchu powietrza.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie można wyróżnić pod względem budowy komory z poziomym lub pionowym przepływem powietrza. Godny uwagi jest również fakt, że omawiane urządzenia bardzo przypominają dygestorium, jednak ich zastosowanie jest zupełnie inne.

Zadaniem laminarnych komór jest odizolowanie określonego stanowiska pracy od otaczającego go środowiska.

W ten sposób możliwe jest zagwarantowanie właściwych warunków do przeprowadzenia wybranego procesu.