Czego nie powinno zabraknąć w laboratorium chemicznym?

Każde laboratorium chemiczne powinno zostać wyposażone w sprzęt podstawowy, który umożliwia wykonanie podstawowych pomiarów.

Dlaczego podstawowe pomiary są takie istotne?

Podstawowych nie oznacza, że mało istotnych. Dodatkowo warto dodać, że najczęściej bez możliwości wykonania dokładnych pomiarów podstawowych wielkości fizykochemicznych, nie będziemy w stanie poprawnie oznaczyć wielkości bardziej zaawansowanych.

pH metr

pH metr musi być na wyposażeniu każdego laboratorium. Za jego pomocą możemy mierzyć kwasowość roztworów wodnych, a ta (albo jej zmiana) informuje nas o zjawiskach lub aktualnym stanie tego roztworu. Bardzo często jest tak, że chcąc zbadać jakąś substancję stałą, wykonuje się jej roztwór. pH takiego roztworu mierzone pH metrem może nam wiele o niej powiedzieć.

Wagi analityczne

Dobra waga analityczna to również podstawa. Sporządzając jakiekolwiek doświadczenia, preparaty i roztwory, musimy wiedzieć jakie substancje, a co ważniejsze, w jakiej ilości się w niej znajdą. Dotyczy to zarówno ciał stałych, jak i cieczy. Mając dokładne ilości, możemy je przeliczać potem na przykład na wartości takie jak stężenie molowe, które jest w powszechnym użyciu w chemii, ze względu na swoją miarodajność.

Zainteresowanych zapraszam po bliższe informacje na tę stronę