Co to jest fotosynteza? Czyli o odżywianiu organizmów

co to jest fotosynteza

Funkcjonowanie natury jest niesamowite pod wieloma względami. Wiąże się z szeregiem wyjątkowych procesów zachodzących w organizmach, umożliwiając ich przetrwanie i rozwój. Jednym z nich jest proces fotosyntezy, o którym mowa w poniższym artykule.

Czym jest proces fotosyntezy? Ogólna charakterystyka

Odpowiedź na pytanie „co to jest fotosynteza” jest prosta. To jeden ze sposobów odżywiania organizmów – roślin, glonów oraz niektórych bakterii. Jest to proces biochemiczny, który może zaistnieć dzięki reakcji światła z chlorofilem oraz wybranymi barwnikami karotenoidowymi. Głównie zachodzi we wyspecjalizowanych organellach w komórkach roślinnych, czyli w chloroplastach. Fotosynteza stanowi rodzaj autotrofizmu, czyli samodzielnej umiejętności wytwarzania energii niezbędnej do życia.

co to jest fotosynteza

Substraty i produkty fotosyntezy

Wiedząc już w sposób ogólny, co to jest fotosynteza, warto przyjrzeć się temu procesowi bliżej. Polega on na wytwarzaniu złożonej materii organicznej z prostych związków nieorganicznych. Dwa główne substraty fotosyntezy, czyli woda (H2O) pobierana z gleby oraz dwutlenek węgla (CO2) pobierany z powietrza, są przekształcane w związki organiczne, głównie cukry (m.in. glukozę). Produktem ubocznym tego procesu jest tlen (O2). Przeczytaj więcej na ten temat tutaj.

Dwie główne fazy fotosyntezy

Fotosynteza składa się na dwie główne fazy. To podczas nich w organizmach dzieją się procesy autotroficzne. Mowa o:

  1. Fazie jasnej, w wyniku której energia świetlna jest przekształcana w energię chemiczną, która tworzy siłę asymilacyjną,
  2. Fazie ciemnej, w wyniku której siła asymilacyjna wiąże i redukuje dwutlenek węgla do cukrów prostych.