Zastosowanie procesu elektrolizy

Zjonizowana woda alkaliczna, czyli w istocie, skutek elektrolizy wody w urządzeniach zwanych jonizatorami – naukowcy uważają za zbawienną, jeśli chodzi o ludzki organizm i szeroki wachlarz zastosowań. Czy to prawda? Co takiego ma w sobie woda po procesie elektrolizy?

Woda alkaliczna i jej „magiczne” właściwości

Wspomniana wcześniej woda, powstała na skutek elektrolizy, zdaniem naukowców, wspomaga układ immunologiczny. Dobrze, ale czym jest układ immunologiczny? Najprościej mówiąc, to układ, odpowiedzialny za ochronę organizmu przed różnymi chorobami, zwany potocznie, po prostu układem odpornościowym. Jak wszyscy doskonale wiemy, odgrywa on kluczową rolę dla ochrony organizmu, zarówno przed czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Wracając jednakże do zjonizowanej wody alkalicznej – uważa się, że pomaga ona walczyć z alergią, cukrzycą, czy nawet nowotworami. Alkaliczne pH redukuje zakwaszenie organizmu, co wpływa na nas wręcz zbawiennie, jak nietrudno się domyślić.

Zastosowanie w gałęziach przemysłu

Elektroliza wody (https://danlab.pl/s%C5%82ownik/elektroliza-wody/) ma ogromne znaczenie nie tylko w medycynie. Proces ten wykorzystuje się na skalę przemysłową, w celu uzyskania wodoru i tlenu, o bardzo wysokiej czystości. Co jeszcze? Można długo wymieniać, począwszy od tego, że wspomaga proces galwanizacji, jest jedyną metodą produkcji niektórych metali, a skończywszy na tym, że pozwala prowadzić różne procesy utleniania i redukcji. Nie powinniśmy więc mieć wątpliwości, co do szerokiego wachlarza zastosowań tego procesu nie tylko w medycynie, czy laboratoriach medycznych.