Różne typy spektrometrów

Spektrometr to urządzenie służące do przeprowadzania analizy poprzez badanie widma, które odpowiada określonemu rodzajowi promieniowania. Wśród wielu dostępnych modeli niezwykle popularny jest standardowy, spektrometr optyczny.

Różne typy spektrometrów

Na rynku znajdziemy różne typy spektrometrów, a wśród nich spektrometr masowy, spektrometr optyczny ub spektrometr Ramana. Każdy z nich wykazuje inne zastosowanie i nadaje się do badania innego typu próbek. Bez względu jednak na to, każdy z tych rodzajów spektrometrów jest niezwykle przydatny w pracy badawczej i laboratoryjnej.

Zastosowanie spektrometru w badaniach laboratoryjnych

Spektrometry znalazły szerokie zastosowanie do identyfikacji różnego typu próbek, a co więcej urządzenia te pozwalają na identyfikację próbek, które występują w różnych stanach skupienia. Szięki temu możemy mierzyć próbki stałe, próbki płynne, jak także próbki gazowe. Ponadto spektrometry wykorzystywane są do analizy jakościowej i ilościowej tego typu związków. Bardzo często spektrometry typu Romana mają zastosowanie w diagnostyce medycznej.

Jak działa spektrometr?

W największy uproszczeniu spektrometr działa na zasadzie analizowania widma, które powstaje wskutek oddziaływań różnych rodzajów promieniowania na daną substancje. Niezwykle popularny spektrometr Romana działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszenia fotonów. Spektrometr mas opiera się na pomiarze stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.