Wytwornica lodu

wytwornica lodu

Kostkarka do lodu, generator lodu lub maszyna do lodu mogą odnosić się do urządzenia konsumenckiego. Jest to przede wszystkim samodzielne urządzenie do wytwarzania lodu lub maszyna przemysłowa do wytwarzania lodu na dużą skalę. 

Wytwornica lodu – co to jest?

Cały sprzęt chłodniczy składa się z czterech kluczowych elementów; parownik, skraplacz, sprężarka i zawór dławiący. Wszystkie maszyny do lodu działają w ten sam sposób. Funkcja sprężarki polega na sprężaniu niskoprężnych par czynnika chłodniczego na wysokoprężne pary i dostarczaniu ich do skraplacza. Tutaj para pod wysokim ciśnieniem jest skraplana do cieczy pod wysokim ciśnieniem i odprowadzana przez zawór dławiący, aby stać się cieczą pod niskim ciśnieniem. W tym momencie ciecz jest doprowadzana do parownika, gdzie następuje wymiana ciepła i powstaje lód. Jest to jeden pełny cykl chłodzenia. 

Jak powstaje lód? 

Przenośne kostkarki do lodu to jednostki, które można zmieścić na blacie. Pierwszą partię lodu można przygotować w ciągu 10 minut od włączenia urządzenia i dodania wody. Woda jest pompowana do małej rurki z metalowymi kołkami zanurzonymi w wodzie. Ponieważ urządzenie jest przenośne, wodę należy napełniać ręcznie. Woda jest pompowana z dna zbiornika do tacki zamrażającej. Kołki wykorzystują system ogrzewania i chłodzenia w celu zamrożenia wody wokół nich, a następnie podgrzania, aby lód ześlizgnął się z kołka do kosza. W dzisiejszych czasach wytwornica lodu cieszy się ogromną popularnością, ponieważ dzięki niej można samodzielnie utworzyć kostki lodu.