Co wyróżnia destylatory elektryczne?

Destylatory elektryczne są powszechnie wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Rzadziej używa się ich w laboratoriach. Używa się je po to, by otrzymywać wodę destylowaną o dobrych parametrach i wysokiej jakości. Powstaje ona z uzdatnionej wcześniej wody pochodzącej z wodociągów.

Ciągła praca i monitoring

Destylator elektryczny może pracować w sposób ciągły, a każdy etap jego pracy jest monitorowany przez specjalny układ czujników. Stale monitorowana jest temperatura otrzymywanego destylatu, gdyż to jeden z najważniejszych parametrów procesu destylacji. Połączone są one z panelem sterowania, który pozwala na wygodne wprowadzanie modyfikacji w ustawieniach parametrów przebiegania procesu. Ewentualne problemy, niewłaściwe wartości parametrów oraz awarie pokazywane są na wyświetlaczy w formie zwięzłego komunikatu. Na tym samym wyświetlaczu może pokazywać się informacja o konieczności wyczyszczenia kotła.

Start i stop

Nowoczesne destylatory elektryczne można zaprogramować tak, by automatycznie się włączały lub wyłączały. Dzięki temu, laborant nie musi nawet pamiętać o tym, że destylator pracuje. Ważne jest też to, że destylatory elektryczne mogą wyłączać się automatycznie, gdy dojdzie do spadku ciśnienia wody zasilającej. Wpływa to zdecydowanie na bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Gdy nie ma dostępu do świeżej wody, proces destylacji zatrzymuje się, a maszyna przestaje się nagrzewać.